Stroke
2005
stoneware
7x13x1"
Japanese X-'04
2004
stoneware
3x3x234"
Plate II-'04
2004
stoneware
9x12x1"
Plate II-'04
2004
stoneware
9x12x1"
Double Jap VII-'03
2003
stoneware
5x3 14x3 14"

Previous | Next

Images 31 - 35 of 89