Thrown Pot
1967

17" diameter
Thrown Pot Ashtray
1967
stoneware
15x11x4"
Thrown Pot II
1967

17" diameter
Stoneware Container
1966
stoneware
15"

Previous | Next

Images 86 - 89 of 89