Pompeii
1987
various media
20x17x12"
Radio Silence
1987
various media
7x13x16"
Ship
1987
various media
5x18x20"
Three Levels
1987
various media
16x28x18"
Tree
1987
cement, wood, tar, various media
12x16x20"

Previous | Next

Images 26 - 30 of 77